Weekbrief 17 (21 december 2017)

Weekbrief 17 (21 december 2017)

Zaterdag 23 december 2017

Wij wensen iedereen hele fijne en sfeervolle feestdagen toe.

Geniet van de vakantie en tot maandag 8 januari.

Terugblik op ons kerstfeest

Vandaag begint de kerstvakantie. Wij kijken terug op een mooie decembermaand met het kerstdiner en de kerstviering als hoogte punt. Het draaiorgel, de levende kerststal, het kerstkoor, de kerstmusical en het heerlijke eten. Alle ouders bedankt voor het maken van de lekkere hapjes in de klassen. Het was weer fantastisch, de kinderen hebben genoten. 

Wat fijn dat wij dit feest weer op deze manier met elkaar hebben mogen vieren en wat fijn dat u in steeds grotere getalen aanwezig bent bij onze activiteiten. Het geeft ons een enorm gevoel van saamhorigheid.

Nieuwe kinderen op de Stephanusschool

Deze week zijn er weer twee nieuwe kinderen op school gestart. Jan is begonnen in groep 5 bij juf Diana en Rawand zit in groep 1-2a bij juf Chantal en juf Monique. Wij hopen dat Jan en Rawand zich heel snel thuis voelen bij ons op school. Welkom!

Veranderingen in groep 1-2a

Dinsdag 9 januari start er een nieuwe leerkracht in groep 1-2a. Haar naam is Rinia Weening. Juf Rinia zal in de loop van de maand, na een korte inwerkperiode, juf Monique vervangen. Juf Monique heeft een nieuwe uitdaging aangenomen op een Vrije School buiten Rotterdam. Juf Chantal blijft gewoon een vertrouwd gezicht voor de kinderen op de donderdag en vrijdag. We wensen juf Rinia veel succes in groep 1-2a.

Zwangerschapsverlof juf Sabine

Juf Sabine haar laatste werkdag zit erop. Zij mag gaan genieten van een welverdiend zwangerschapsverlof. Op dinsdag vervangt juf Frederique haar in groep 5 en op vrijdag gaat juf Suzanne lesgeven in groep 7b. De vervanging voor groep 6 is door het lerarentekort nog niet ingevuld. Juf Lessy springt bij om groep 6 een aantal weken op donderdag op te vangen. Wij hopen dat we snel een andere passende oplossing vinden. In ieder geval wensen we juf Sabine een heel fijn verlof en straks een heel mooi en gezond kindje toe!

Schooltandarts

Maandag 8 januari start de schooltandarts met de halfjaarlijkse controle. De kinderen die zich aangemeld hebben bij de schooltandarts worden uit de klas opgehaald met een busje en naar de tandartspraktijk gebracht. Wilt u dat uw kind ook gecontroleerd wordt? Dan kunt u een inschrijfformulier ophalen bij de directie.

De praktijk waar de kinderen naar toe worden gebracht is:

JTV mondzorgvoorkids

Rusthoflaan 26 3034 XL Rotterdam

Telefoon: 0102140733

JTV mondzorgvoorkids is een stichting zonder winstoogmerk. De kosten voor alle controles en alle behandelingen worden gedekt door de zorgverzekering.

De nieuwe Medezeggenschapsraad is bekend

Afgelopen weken heeft u zich op kunnen geven voor de MR. Met trots stellen wij hierbij de nieuwe oudergeleding van de MR aan u voor. Namens de leerkrachten blijven Judith Hermsen en Petra Reedijk in de MR. Namens de ouders zitten Samira Zerra-el Azzouzi en Sandra Moree-Roodink in de MR. De ouders stellen zich aan u voor:

Samira Zerra – el Azzouzi

Mijn naam is Samira Zerrad – el Azzouzi en moeder van 2 dochters. Oumaima (groep 2) en Zaineb (peuterspeelzaal).  In het dagelijks leven ben ik naast moeder, ook werkzaam als pedagoog in een woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Als ouder vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Tot op heden ben ik ook lid van de ouderraad, wat ik met veel plezier doe. Door mijn rol binnen de MR hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de Stephanusschool.

Sandra Moree-Roodink

Mijn naam is Sandra Moree-Roodink en ik ben sinds zes jaar lid van de MR. Ik vind het fijn om namens de ouders een bijdrage te leveren aan goed onderwijs en betrokken te zijn bij het beleid van de school. De afgelopen jaren is de MR onder andere betrokken geweest bij de invoering van de vrije woensdag middag en het weer invoeren van het carnavalsfeest. Ik heb twee kinderen op school, David in groep 7 en Simone in groep 4. Ik heb rechten gestudeerd en werk in Den Haag bij de Kanselarij der Nederlandse Orden, waar ik adviseer over Koninklijke onderscheidingen (’lintjes’). Ik kijk ernaar uit om te beginnen aan mijn volgende termijn in de MR en mijn ervaring in te zetten voor de school, ouders en de leerlingen.

Agenda

Vrijdag 22-12 t/m zondag 7-1-2017         

Kerstvakantie, alle kinderen zijn vrij

Maandag          08-01               8.30-9.00         Koffieochtend met Ludie in de                                                                             ouderkamer

                                                                     schooltandarts start de                                                                                      halfjaarlijkse controles

 

Terug

Asserweg 360

3052 AJ Rotterdam

010 418 47 27

stephanus.dir@nullrvko.nl