Weekbrief 2 (7 september 2018)

Weekbrief 2 (7 september 2018)

Vrijdag 7 september 2018

Stakingsactie 12 september

Woensdag 12 september roepen de onderwijsbonden hun leden op om te staken in Zuid-Holland en Zeeland. Het is een laatste signaal voor Prinsjesdag, om het kabinet duidelijk te maken dat er méér nodig is om het lerarentekort in het primair onderwijs aan te pakken.
Met de staking in Zuid-Holland en Zeeland sluit het PO-Front de estafettestakingen in heel Nederland af. Een week voor Prinsjesdag willen we duidelijk maken dat het kabinet echt over de brug moet komen met investeringen in het primair onderwijs. De beschikbaarheid van voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel is van groot belang voor goed onderwijs. Dit is in het primair onderwijs niet langer vanzelfsprekend en het is dan ook belangrijk dat er voldoende geld komt voor eerlijke salariëring van de werknemers in het primair onderwijs.

Scholen slagen er alleen met kunst- en vliegwerk in om voor alle klassen bij de start van het schooljaar voldoende mensen te krijgen. Invallers zijn niet te vinden. Prognoses van het ministerie zelf laten zien dat het lerarentekort de komende jaren alleen maar toeneemt en in het hele land voelbaar wordt.
De gevolgen van het lerarentekort zijn voor de Stephanusschool op dit moment niet direct voelbaar. Onze school is een plek waar (nieuwe) collega’s graag willen werken en hebben wij onze vacatures goed in weten te vullen. Dit betekent echter niet dat het lerarentekort er niet is en ook voor de Stephanusschool in de (nabije) toekomst ook weer een rol kan gaan spelen.


Op woensdag 12 september zullen wij daarom het werk stilleggen en gaan staken. De school is deze dag gesloten en ook telefonisch niet bereikbaar. De organisaties voor buitenschoolse opvang spelen op de situatie in door op 12 september de hele dag opvang te bieden.

RVKO jubileum dag

Zoals u in de kalender heeft kunnen lezen, zijn alle kinderen vrij op dinsdag 18 september. Op deze dag viert de Rotterdamse vereniging voor katholiek onderwijs haar 145 jarig bestaan. Dit betekent dat de leerlingen op die dag vrij zijn. We verwachten iedereen weer op woensdag de 19e!

Nieuws van de peuterschool

Dit was alweer de tweede week van het thema ‘’Welkom Puk’’. De kinderen zijn bezig geweest met het lokaal opruimen, ze kunnen onderscheid maken tussen troep en speelgoed, wat gooi je weg en wat ruim je op. We hebben een groot kunstwerk gemaakt, die ook in de groep hangt.

Dinsdag 18 september heeft school een RVKO jubileumdag, de peuterschool is gewoon open. We willen alle groepen verplaatsen naar de ochtend. In de middag is er geen peuterschool.

Deze week zijn Micheal en Clisainy bij ons gestart. Welkom en veel plezier op de peuterschool.

Ouderinformatiemiddag op donderdag 13 september

U heeft allen een uitnodiging van uw zoon of dochter gekregen voor de informatiemiddag van donderdag 13 september. U kunt tijdens deze middag kennis maken met de nieuwe leerkracht van uw kind en de kinderen gaan u zelf alles vertellen over de nieuwe klas, de methodes en de regels in de groep. De middag begint om 15.30 uur. Wij rekenen op uw komst!

Verschoningen groepen 1-2

Vorig jaar is het al vaak aan u gevraagd in de weekbrief, maar wilt u er zorg voor dragen dat kleding van school snel weer wordt ingeleverd bij de juf. Dit voorkomt dat wij geen verschoning hebben voor kinderen die een ‘’plasongelukje’’ hebben op school. Heeft u nog kleding of ondergoed over, dan willen wij dit heel graag hebben.

Speciale koffieochtend in de ouderkamer, maandag 17 september

Maandag 17 september hebben we een speciale koffieochtend in de ouderkamer. Alle betrokkenen bij de extra zorg in de wijk en op school komen zichzelf aan u voorstellen. Zo zal Michelle Verhoeven van ppo aanwezig zijn, iemand van het CJG, iemand van het wijkteam en Celine en Bregtje, onze intern begeleiders. Natuurlijk is er ook tijd om vragen te stellen. Fijn als u er ook bent.

Even voorstellen…. nieuwe schooldiëtist Floor

Nadat Annemarie jarenlang jullie schooldiëtist en Lekkerfit Juf is geweest, mag ik het nu van haar gaan overnemen; vanaf dit schooljaar ben ik jullie schooldiëtist en daar heb ik enorm veel zin in!

Omdat ik nieuw ben bij jullie op school, stel ik mij graag even voor! Mijn naam is Floor van den Berg, ik ben 26 jaar, en woon samen met mijn vriend in Rotterdam. Ik ben net werkzaam als diëtist, maar heb al veel kunnen meekijken met mijn collega’s, waardoor ik al veel kinderen met hun ouders heb gezien en heb geholpen op de LekkerFit! scholen. Ongeveer één keer per maand ben ik op school om gesprekken te houden en daarnaast kom ik regelmatig langs op school voor andere projecten, zoals workshops, lessen en voorlichtingen.

Ik werk voor Diëtistenpraktijk De Groene Appel met nog 5 andere diëtisten. In de praktijk begeleiden we mensen van jong tot oud met allerlei voedingsvragen. We hebben 7 locaties gelegen in Hoogvliet, Rhoon, Pernis en Spijkenisse. Daarnaast werken we op sportclubs, bij bedrijven en bij scholen en volgen we de nodige cursussen op voedingsgebied.

Wat doet de schooldiëtist op school?

Op de Stephanusschool is er extra aandacht voor een gezonde levensstijl en daarom is jullie school een LekkerFit! school. Er worden bijvoorbeeld meer gymlessen gegeven en er is een schooldiëtist op school werkzaam. Het werk als schooldiëtist varieert van informeren van groepen ouders en klassen tot individuele consulten met kinderen en hun ouders. Hiervoor worden de meetgegevens van de jaarlijkse Fittest gebruikt. Alle kinderen die van het gemiddelde afwijken, worden door de school uitgenodigd voor een gesprek met mij. Samen gaan we dan kijken of er verbeterpunten zijn zodat uw kind op een gezonde manier weer helemaal fit wordt! We meten en wegen de kinderen nog eens en houden rekening met lichaamsbouw en hoe actief uw kind is. We kijken goed naar wat er mogelijk kan veranderen en maken daarvoor samen een plan. Vervolgens is het mogelijk om vervolggesprekken te plannen op school, dit gaat in overleg met u en uw kind. Ook bij andere voedingsgerelateerde problemen, bijv. als voor kinderen die lastig eten of bepaalde voedingsmiddelen niet willen eten, help ik u graag!

Verder zal ik waarschijnlijk ook in de school te vinden zijn, wanneer er bijvoorbeeld een project over voeding of leefstijl is, de LekkerFitweek of voor het geven van workshops voor ouders.

Misschien kom ik u komend jaar dus tegen. U kunt met al uw voedingsvragen bij mij terecht! Hopelijk tot ziens!

Floor van den Berg

Schooldiëtist

floor@degroeneappel.nl

 

Agenda

Maandag      10-09    8.30 uur     Koffieochtend in de ouderkamer met Ludie Koot

Dinsdag       11-09   17.00 uur     MR vergadering

Woensdag  12-09       Stakingsdag, alle kinderen zijn vrij van school

Donderdag   13-09   15.30 uur      Ouderinformatiemiddag groepen 1 t/m 8

 

Maandag      17-09     8.30 uur      Koffieochtend met betrokkenen uit de wijk

Dinsdag      18-09  Jubileum RVKO alle kinderen zijn vrij van school            

Terug

Asserweg 360

3052 AJ Rotterdam

010 418 47 27

stephanus.dir@nullrvko.nl