Weekbrief 6 (5 oktober 2018)

Weekbrief 6 (5 oktober 2018)

Vrijdag 5 oktober 2018

Nieuws van de peuterschool

Dit was alweer de derde week van het thema ‘’Knuffels’’. Nog niet veel kinderen hebben een knuffel meegenomen, dit kunnen ze alsnog doen. We hebben mooie Nijntjes geknutseld, komt u ze bewonderen?

Deze week zijn bij ons gestart Noor, Inaya en Dalal, welkom en we hopen dat jullie een leuke tijd op de peuterschool tegemoet gaan. U heeft via de post een toestemmingsverklaring voor gebruik foto’s en video’s ontvangen. Wílt u deze verklaring invullen, ondertekenen en inleveren bij de pedagogisch medewerkers?

Woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek gestart. Het thema dit jaar is vriendschap. Heeft uw kind een prentenboek over vriendschap, dan mag hij of zij die mee nemen.  Wij zoeken ook ouders die voor willen lezen tijdens de Kinderboekenweek. Heeft u interesse, geef het aan bij de pedagogisch medewerkers.

Donderdag 11 oktober gaan we met de groep van donderdagmiddag naar een theatervoorstelling van Maya zingt. De andere groepen komen ook aan de beurt, zij gaan op een andere dag. De voorstelling begint om 13.00 uur en het is in Studio de bakkerij, jullie krijgen hier nog informatie over

Welkom op de Stephanusschool

Deze week is Muhammed gestart op de Stephanusschool. Hij zit in groep 7 bij meester Jeffrey. Welkom Muhammed, wat fijn dat je er bent!

Woensdagochtend, tijd voor spelen met je kind

Woensdagochtend hebben we de eerste bijeenkomst gehad van ‘’spelen met je kind’’. Ludie Koot geeft deze bijeenkomst en zij was enorm enthousiast over de ochtend. De komende weken zetten wij deze training voort. U kunt zich nog aansluiten, er zijn nog plekjes vrij. Wilt u meedoen, dan kunt u woensdag langsgaan in het peuterlokaal. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Ludie. Haar telefoonnummer is: 0640825961   

Kinderboekenweek in volle gang

De Kinderboekenweek met het thema ‘’vriendschap’’ is in volle gang. Dinsdag was er een schrijfster op school die workshops heeft gegeven aan de kinderen. Volgende week zal ook in het teken staan van lezen en voorlezen. Komt u vrijdag 12 oktober ook naar ons Boekenbal? De ouders van de groepen 1 t/m 4 zijn van 13.00 uur tot 13.20 uur van harte welkom. De groepen 5 t/m 8 zijn van 13.45 uur tot 14.15 uur aan de beurt. Leuk als u er ook bij bent!

Voorlichtingsavond groep 8

Dinsdag 9 oktober vindt de voorlichtingsavond over het vervolgonderwijs plaats voor de ouders én kinderen van groep 8.

U wordt op de hoogte gebracht van de aanmeldprocedure, de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en de CITO eindtoets komt ter sprake. We gaan ervan uit dat alle kinderen met een ouder aanwezig zijn. Ieder kind heeft een speciale uitnodiging meegekregen. Heeft u deze gemist, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht. Om 18.45 uur staat de koffie klaar en om 19.00 uur starten we met de voorlichting.

Agenda

Maandag          08-10      8.30 uur    Koffieochtend in de ouderkamer

Dinsdag           09-10     19.00 uur   Voorlichtingsavond groep 8

Woensdag        10-10      8.30 uur    Activiteit ‘’Spelen met je kind’’ voor ouders                              

Vrijdag            12-10     13.00 uur   Boekenbal groep 1 t/m 4, 13.45 uur groep 5 t/m 8   

Terug

Asserweg 360

3052 AJ Rotterdam

010 418 47 27

stephanus.dir@nullrvko.nl