Weekbrief 7 (12 oktober 2018)

Weekbrief 7 (12 oktober 2018)

Vrijdag 12 oktober 2018

Nieuws van de peuterschool

Afgelopen donderdag 11 oktober zijn we met een groep peuters naar de voorstelling ‘’Maya zingt’’ geweest in studio de Bakkerij. De voorstelling was erg leuk, de kinderen waren enthousiast en deden leuk mee. Wij willen alle ouders bedanken voor de betrokkenheid. De liedjes die werden gezongen tijdens de voorstelling staan op cd. De cd kan je bestellen op www.kindermuziek.com. De dinsdagmiddag  groep van Wilma en Assiya gaan dinsdag 16 oktober naar de voorstelling Pim Pam Paars. De groep van Laura en Tineke gaan op 21 november naar de voorstelling Dikkie Dik en de taart.

Dinsdag 16 oktober om 13.00 uur is er een themabijeenkomst over hoe leren peuters, wij hopen dat er veel ouders komen.

Inloopochtend groepen 1-2

Een paar keer per jaar mag u het eerste half uur, samen met uw kind in de klas blijven. Dit noemen we een inloopochtend. Maandagochtend houden we een inloopochtend voor de ouders van de groepen 1-2. U kunt samen boekjes lezen of samen een ‘’werkje’’ doen uit de kast. Zo kunt u even meekijken in de groep van uw zoon en dochter en ervaren hoe het op school eraan toe gaat. Leuk als u er maandag ook bij bent!

Terugblik Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek zit er alweer op. De hele week heeft in het teken gestaan van lezen, boekpromotie en voorlezen. Er zijn zelfs voetballers van Excelsior op school langs geweest, om voor te lezen in de groepen. Vanmiddag hebben we  de Kinderboekenweek afgesloten met  een boekenbal en de voorleeswedstrijd. De voorleeswinnaars uit iedere groep namen het tegen elkaar op. Hajar deed mee namens groep 5, Davey uit groep 6, Hassan uit groep 7 en Yassir uit groep 8. De deskundige jury heeft uiteindelijk een winnaar bekend gemaakt. Davey mag zich dit jaar de voorleeskampioen noemen van de Stephanusschool. Gefeliciteerd Davey, je deed het fantastisch! 

Oudertraining ‘’ spelen met je kind’’ op woensdagochtend

De bijeenkomsten ‘’spelen met je kind’’ zijn inmiddels gestart. Ouders die meedoen zijn erg enthousiast over de training. Zij geven aan al veel goede ideeen en tips mee te hebben gekregen. Wilt u ook nog aansluiten? Dan kunt u woensdag aanwezig zijn in het lokaal van de peuterspeelzaal. Ook kunt u zich telefonisch opgeven bij Ludie. Haar telefoonnummer is: 0640825961   

Ontruimingsoefening

Dinsdag 16 oktober a.s. vindt er op school een ontruimingsoefening plaats. Ieder jaar oefenen we met de kinderen hoe we bij brand of een andere calamiteit zo snel en veilig mogelijk het pand kunnen verlaten. Ook dit jaar gaan we dit doen. Niet schrikken dus als u het brandalarm hoort afgaan en alle kinderen de speelplaats op ziet komen. Het is voor een goed doel.

De LekkerFit! test

Omdat de Stephanusschool een ‘Lekker Fit!’ school is zijn vandaag alle kinderen van groep 3 t/m 8 tijdens de gymles gemeten en gewogen. Met behulp van een fitmeter wordt bekeken of uw kind overgewicht heeft of niet.

Wanneer er zorgen zijn over het gewicht van uw kind naar aanleiding van de fittest, wordt u uitgenodigd door de school diëtiste. De uitnodiging is natuurlijk volledig vrijblijvend en dus ook niet verplicht. De gesprekken vinden plaats op school.     

Terugblik voorlichtingsavond groep 8

Wat fijn dat bijna alle ouders en kinderen aanwezig waren op onze informatieavond. Dank u wel voor uw aanwezigheid. We hopen dat u het een zinvolle avond vond. Heeft u nog vragen over het voortgezet onderwijs, dan kunt u natuurlijk altijd bij de leerkracht of de intern begeleider terecht.

Agenda

Maandag                           15-10                     8.30 uur            Inloopochtend groepen 1-2

Koffieochtend in de ouderkamer

Woensdag                         17-10                     8.30 uur            Activiteit ‘’Spelen met je kind’’ voor ouders                

              

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober herfstvakantie, alle kinderen zijn vrij van school

Terug

Asserweg 360

3052 AJ Rotterdam

010 418 47 27

stephanus.dir@nullrvko.nl