Weekbrief 8 (19 oktober 2018)

Weekbrief 8 (19 oktober 2018)

Vrijdag 19 oktober 2018

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober zijn alle kinderen vrij vanwege de herfstvakantie. Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en tot maandag 29 oktober!

Nieuws van de peuterschool

Dit was alweer de laatste week van het thema Knuffels. We hebben deze week gedanst met onze knuffels en de meeste knuffels uitgezwaaid. Na de herfstvakantie gaan we beginnen met het thema ‘’Regen’’. Donderdagmiddag 16 oktober zijn we met groep N2 naar de theatervoorstelling van Pim Pam Paars geweest, we hadden een hoge opkomst. We willen alle ouders bedanken voor hun tijd, inzet, gezelligheid en betrokkenheid. Donderdag 16 oktober was tevens ook de themabijeenkomst “hoe leren peuters”. Er waren niet veel ouders, maar de ouders die er wel waren, waren erg betrokken. Deze week zijn bij ons op de peuterschool gestart Rodayna, Malaya en Kingston. Welkom, wij wensen jullie een leuke tijd bij ons op de peuterschool.

10 minuten gesprekken

Dinsdag 13 en donderdag 15 november vinden het eerste 10 minuten gesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang besproken van uw zoon of dochter op school. U krijgt een document van uw kind mee en er wordt besproken hoe het op school gaat. Wij willen ook graag van u horen hoe uw zoon of dochter school beleeft. Na de herfstvakantie krijgt u de uitnodiging voor dit gesprek, u mag dan uw voorkeur voor de dinsdag of donderdag opgeven. Wij gaan ervan uit dat alle ouders op gesprek komen op deze dagen.

Oudertraining ‘’ spelen met je kind’’ op woensdagochtend

Komt u ook naar de bijeenkomsten ‘’spelen met je kind” op woensdagochtend. De koffie staat vanaf 8.30 uur klaar!

Terugblik op de ontruimingsoefening

De ontruimingsoefening is dinsdag goed verlopen. Alle kinderen waren binnen een paar minuten veilig en rustig de school uit. Om het extra moeilijk te maken was er in de gang bij de groepen 6 en 7 een rookpot neergezet. Gelukkig heeft iedereen direct goed nagedacht en gebruik gemaakt van de goede vluchtroutes. Na schooltijd hebben de leerkrachten onder leiding van de brandspecialisten de oefening geevalueerd en hebben zij ook een workshop kinder EHBO gekregen. Hopelijk is het nooit echt nodig, maar mocht er iets gebeuren in de school…wij zijn goed voorbereid!

Gast in de klas, ouders welkom in de groepen

In de week van 5 november bent u als ouder welkom om in de groep, tijdens de lessen, een kijkje te nemen. Wij kunnen u proberen te vertellen hoe onze werkwijze is en hoe onze lessen worden gegeven, maar het beste is het als u het zelf kunt zien en ervaren. Daarom nodigen we u uit om met ons mee te doen. Na de vakantie krijgt u een persoonlijke uitnodiging mee, waarop u kunt aangeven wanneer u wilt komen. Wij kijken uit naar uw komst en uit ervaring weten wij, dat de kinderen het erg leuk vinden als hun vader of moeder een dagje meedraait.

Sportieve activiteit van Dock in de herfstvakantie

De kinderen hoeven zich in de vakantie niet te vervelen. Maandag 22 oktober organiseert Dock namelijk een speciale activiteit voor alle kinderen uit de wijk in de sporthal van de Wilgenring. Tijdens deze activiteit kunnen de kinderen kennismaken met de volgende sporten: tafeltennis, hockey, streetdance, voetbal, kickboksen en basketbal. De middag is gratis en begint om 12.00 uur. Als u meer informatie wilt kunt u bellen naar: 0638634835.

Een oproep vanuit de parochie voor de katholieke kinderen om hun communie te doen

Beste ouder(s), verzorger(s),

Graag willen wij u namens de parochie H. Bernadette informeren over de voorbereiding en Eerste Communie in 2019! De Eerste Communie is een belangrijk moment binnen de Katholieke Kerk. Voor het eerst nemen de kinderen dan deel aan de Eucharistie. Daarna horen ze er nog meer bij.

Meestal doen kinderen in groep 4 hun Eerste Communie, maar ook oudere kinderen zijn natuurlijk van harte welkom. Vanaf groep 4  kunnen ze zelfstandig lezen en schrijven en kunnen (een beetje) begrijpen wat de Communie en de Eucharistie inhoudt. De kinderen die hun Eerste Communie gaan doen, worden door de parochie voorbereid en niet meer door de school – zoals u wellicht als ouders was gewend. De meeste  voorbereidingsbijeenkomsten vinden plaats op zondagochtenden in de  pastorie naast de Verrijzeniskerk (van 9.30 tot ca. 11.15 uur).

De kinderen werken uit het project “Ik ben bij je”.

Tijdens de bijeenkomsten leren de kinderen veel over Jezus, zijn woorden, zijn leven, zijn dood en verrijzenis. Ze gaan leren waarom ze op Jezus kunnen vertrouwen. Hij heeft ons immers beloofd 'Ik ben bij je'. De kinderen zullen ontdekken waarom het fijn is om bij Hem te horen in de H. Communie. Het centrale thema van alle bijeenkomsten is: God zoeken, God ontmoeten. De kinderen leren natuurlijk ook het Onze Vader en het Weesgegroet bidden. Daarnaast zal ook de viering in de kerk worden uitgelegd. De vierwijzer in het werkboek laat zien uit welke onderdelen een viering bestaat.

Op zondag 11 november na de mis (rond 10.30 uur) organiseren wij weer een informatiebijeenkomst in de Oase (de zaal naast de Verrijzeniskerk). U bent van harte welkom!

Indien u die dag verhinderd bent, kunt u uw kind ook aanmelden via het parochie secretariaat.

Telefoon: 010 418 18 50

E-mail: secretariaat@bernadetterotterdam.nl

Op 18 november is de eerste voorbereidingsbijeenkomst voor de kinderen (9.30-11.30).

Met vriendelijke groet,

De voorbereidingsgroep Eerste Communie,

Pastor Gerda Martens, Antal Baggerman, Setchie Lont en Magda Moors

 

Agenda

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober herfstvakantie, alle kinderen zijn vrij van school

Maandag                           29-10                     8.30 uur            Koffieochtend in de ouderkamer

Woensdag                         31-10                     8.30 uur            Activiteit ‘’Spelen met je kind’’ voor ouders                

Terug

Asserweg 360

3052 AJ Rotterdam

010 418 47 27

stephanus.dir@nullrvko.nl