Weekbrief 13 januari

Vrijdag 13 januari 2023

Gelukwensen voor 2023

Wij wensen iedereen een gezond, liefdevol en een leerzaam 2023 toe. Wat fijn dat alle kinderen na de vakantie weer op school waren. We zijn weer goed van start gegaan om er met elkaar een fijn jaar van te maken.

Schaatsen

Afgelopen dinsdag gingen de leerlingen van de groepen 6, 7a, 7b, 8 en de schakelklas schaatsen bij de schaatsbaan in Rotterdam. Zij hebben daar heerlijk geschaatst. Voor sommige leerlingen was het de eerste keer dat zij op het ijs stonden en wat deden zij het goed. De leerlingen, maar ook de leerkrachten hebben veel plezier gehad en konden we genieten van veel lachende gezichten. Het was een leuke en sportieve ochtend.

Letterfeest in groep 3

De leerlingen uit groep 3 hebben vandaag letterfeest gevierd. Zij hebben ontzettend hard gewerkt het afgelopen half jaar en kennen nu alle letters. Alle juffen en meesters zijn ontzettend trots op de leerlingen van groep 3! Tijdens het letterfeest hebben de leerlingen letterbingo gespeeld, een lettermuts geknutseld, in polonaise door de school gelopen en zij hebben een diploma uitgereikt gekregen van juf Daniella. Jullie zijn kanjers!

Start Citotoetsen

Aankomende week starten de Cito toetsen. De Cito toetsen worden afgenomen om de kennis, vaardigheden en competenties van leerlingen objectief te meten op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen en technisch lezen. Alle leerlingen hebben een eigen niveau. De Cito-toets is er voor de leerkracht om te kijken waar het kind zit in niveau en hoe het onderwijs daarop aangepast kan worden naar de onderwijsbehoefte van de leerling. Wij willen expliciet melden dat alles wat de leerlingen behalen goed is, want dat is het niveau van de leerling. Zorgt u ervoor dat uw kind extra op tijd naar bed gaat en uitgerust, met een volle maag op school komt?

Agenda 

Maandag 

16-01

Start cito toetsen

Dinsdag 

17-01

 

Woensdag 

18-01

 

Donderdag 

19-01

 

Vrijdag 

20-01

 

 


Terug

Asserweg 360

3052 AJ Rotterdam

010 418 47 27

stephanus.dir@nullrvko.nl