Inschrijven

Inschrijven

Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, gaat het naar de basisschool. Het is voor ons plezierig als kinderen ongeveer een half jaar van tevoren worden aangemeld. Dat is ook het moment waarop u een kaart van de gemeente krijgt. Om informatie te krijgen, of om het kind aan te melden, kunt u telefonisch of persoonlijk een afspraak maken met één van de leden van de directie. In een gesprek geven wij u dan informatie over de school en we leiden u natuurlijk rond. Na aanmelding ontvangt u 4 tot 6 weken voor de verjaardag van uw kind bericht in welke groep zij of hij geplaatst zal worden. Vóór de vierde verjaardag mag uw kind 5 ochtenden of middagen komen wennen in de groep waarin hij/zij geplaatst wordt. Deze wenmomenten starten meestal 3 weken voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt. Bij tussentijdse aanmelding geldt de volgende procedure. Kinderen die zich aanmelden bij de school worden pas ingeschreven:

• nadat de schoolleiding de ouders/verzorgers heeft gesproken.
• nadat de intern begeleider geïnformeerd heeft bij voorgaande scholen of peuterspeelzalen.
• nadat de intern begeleider een advies heeft gegeven over de aanname van de leerling.
• nadat de directie bekeken heeft wat de school de leerling te bieden heeft.
• nadat de directie beslist heeft of de leerling wordt ingeschreven

Aanmelden?
Om u te kunnen aanmelden op onze school is het belangrijk om een afspraak te
maken met de directie. Deze geeft u verdere informatie en kan antwoord geven op uw vragen en
krijgt u een rondleiding door de school. U kunt zich aanmelden voor het intakegesprek door te bellen naar 010-4184727 of te mailen naar stephanus.dir@rvko.nl

Wij zullen dan zo snel mogelijk met u een afspraak maken.

Terug

Asserweg 360

3052 AJ Rotterdam

010 418 47 27

stephanus.dir@nullrvko.nl