Weekbrief 34 (8 juni 2018)

Weekbrief 34 (8 juni 2018)

Vrijdag 8 juni 2018

Nieuws van de peuterschool

Dit was alweer de derde week van het thema eet smakelijk. De peuters hebben veel geleerd. Ze kunnen bijvoorbeeld al heel goed boodschappen doen en betalen. We hebben deze week soep gemaakt in de huishoek en geknutseld.

Op maandag 18 juni heeft de basisschool een studiedag. Hiervoor zijn wij (de leidsters van de peuterschool) ook uitgenodigd. Dat betekent dat op die dag de basisschool en de peuterschool beide gesloten zijn. Voor deze dag willen wij u een alternatieve dag aanbieden.  De kinderen van Laura en Petra kunnen de maandag inhalen op vrijdag 22 juni in de middag. De kinderen van Assiya en Wilma kunnen de maandag inhalen op woensdag 20 juni in de ochtend. Wilt u aan ons doorgeven als u hier gebruik van wilt maken?

Reminder

Bij deze weekbrief vindt u nogmaals het invulformulier voor het geven van toestemming voor het gebruik van foto’s. Sinds de nieuwe privacywet is ingegaan hebben we uw toestemming hiervoor nodig. Denkt u eraan de formulieren in te vullen en in te leveren?

Gast in de klas, ouders kijken mee in de klas

Afgelopen week hebben veel ouders lessen bijgewoond in de klassen. Wij vonden het heel waardevol dat u er was en we gaan dit zeker het nieuwe schooljaar wederom inplannen.  Dank u wel voor uw betrokkenheid! 

Voorlopige adviesgesprekken groepen 7

De kinderen van de groepen 7 hebben de afgelopen weken de Entreetoets van de Cito gemaakt. Wij hebben de uitslagen inmiddels binnen. De Entreetoets is een goede voorspeller voor welke vorm van voortgezet onderwijs het best bij uw kind past. Graag willen we u op de hoogte brengen van de uitslag en willen we de kinderen een voorlopig advies geven voor het vervolgonderwijs. Om die reden vinden maandag en dinsdag aanstaande de voorlopige adviesgesprekken plaats. Alle ouders en kinderen hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Ravottuh

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben vrijdagochtend een leuke activiteit op het terrein van Ravottuh. Makkelijke kleding en schoenen die vies mogen worden of kaplaarzen zijn die ochtend aan te raden!

Agenda

Maandag                           11-06                   8.30 uur              Koffieochtend in de ouderkamer

                                                              Voorlopige adviesgesprekken groepen 7

Dinsdag                             12-06           Voorlopige adviesgesprekken groepen 7

Vrijdag                              15-06                   9.00 uur              Groepen 5 t/m 8 naar Ravottuh

Maandag                           18-06                                                 Studiedag, alle kinderen zijn vrij van school. Ook de peuterspeelzaal is gesloten

Terug

Asserweg 360

3052 AJ Rotterdam

010 418 47 27

stephanus.dir@nullrvko.nl