Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De inspraak van de bij de school betrokken personeelsleden en ouders is geregeld in de Wet op de medezeggenschapsraden. 

De Medezeggenschapsraad is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen. De grootte van de raad is afhankelijk van het leerlingenaantal van de school. De MR houdt zich bezig met het beleid in en rond de school. De MR kan dit beleid ter discussie stellen, zowel bij de directie van de school als bij het schoolbestuur. Daarnaast heeft de MR een adviserende taak. Een ander is vastgelegd in een reglement, dat op school ter inzage ligt. Ieder jaar kunnen er verkiezingen voor de MR worden gehouden. De ouders die hiervoor belangstelling hebben kunnen voor informatie terecht bij de leden van de MR.

De MR vergadert gemiddeld 6 keer per schooljaar.

Terug

Asserweg 360

3052 AJ Rotterdam

010 418 47 27

stephanus.dir@nullrvko.nl